هنر اصلی، هنر فاصله‌هاست. زیاد نزدیک به هم می‌سوزیم؛ زیاد دور یخ می‌زنیم. باید یاد بگیریم جای درست و دقیق را پیدا کنیم و همان‌جا بمانیم.