این یادگیری هم مانند بقیه‌ی چیزهایی که واقعاً یاد می‌گیریم فقط با تجربه‌ای درناک میسر می‌شود؛ باید قیمتش را بپردازیم تا بفهمیم.