مرده‌ها در دنیایی به سر می‌برند که فقط با پرده‌ی نازکی از نور، از دنیای ما جدا شده‌اند.