وقتی درباره‏ی آینده حرف می‏زند یا فکر می‏کند؛ هیچ چیز قطعی وجود ندارد. همه‏اش حدس و گمان است.