ظلمت در برابر نورالانوار نمی‏تواند عرض اندام بکند.