لسان الغیب، حافظ شیرازی

- ای دل ار عشرت امروز بفردا فکنی

 مایه نقد بقا را که ضمان خواهد شد

 ماه شعبان منه از دست قدح کاین خورشید

 از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد.

 

 

/ 0 نظر / 26 بازدید