سهراب

- مثل بال حشره وزن سحر را می‌دانم

 مثل یک گلدان می‌دهم گوش به موسیقی روئیدن

 مثل یک زنبیل پر از میوه، تب تند رسیدن دارم

 مثل یک میکده در مرز کسالت هستم

 مثل یک ساختمان لب دریا، نگرانم به کشش‌های بلند ابری

 

 

/ 0 نظر / 22 بازدید