جنگجوی درون

- زندگی سه تا قانون داره. زندگی یک رازه؛ پس برای حلش وقتت را هدر نده.

1- تضاد

2- روحیه: روحیه شادت را حفظ کن چون باعث پیش رفتت در مسیر زندگی میشه.

3- تغییر: هیچ چیز همیشه همین طور باقی نمیمونه.

 

 

/ 0 نظر / 39 بازدید