فروغ

- چیزی وسیع و تیره و انبوه

  چیزی مشوش چون صدای دور دست روز

  بر مردمک‌های پریشانم

  می‌چرخد و می‌گسترد خود را

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید