فروغ

- آیا خوب خواهم شد؟

 آیا دوباره گیسوانم را در باد شانه خواهم زد؟

 آیا دوباره باغچه‌ها را بنفشه خواهم کاشت؟

 و شمعدانی را در آسمان پشت پنجره خواهم گذاشت؟

 آیا دوباره روی لیوان‌ها خواهم رقصید؟

 آیا دوباره زنگ در مرا به سوی انتظار صدا خواهد برد؟

 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید