فروغ

  - این کیست؟ این کسی که روی جاده‌‌ی ابدیت

 به سوی لحظه‌ی توحید می‌رود

 و ساعت همیشگیش را

 با منطق ریاضی تفریق‌ها و تفرقه‌ها کوک می‌کند؟

 این کیست؟ این کسی که بانگ خروسان را

 آغاز قلب روز نمی‌داند

 آغاز بوی ناشتایی می‌داند

 این کیست؟ این کسی که تاج عشق به سر دارد

 و در میان جامه‌های عروسی پوسیده است.

 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید