سید علی صالحی

- همگان به جستجوی خانه می‌گردند

  من کوچه خلوتی می‌خواهم  بی‌انتها برای رفتن

  بی‌واژه برای سرودن

  و یادهای سالی غریب  که از درخت گفتن

  هزار بوسه پاسخ می‌طلبید.

 

 

 

/ 0 نظر / 29 بازدید