نیما

- آوازهای آدمیان را شنیده‌ام
   در گردش شبانی سنگین
    ز اندوه‌های من
    سنگین‌تر
    و آوازهای آدمیان را یکسر
     من دارم از بر.

/ 0 نظر / 2 بازدید